Dėmesio!!! ŠAUDYMO VARŽYBOS!!! KLUBO „GSKA“ TAURĖ 2017

 

 Š A U D Y M O   S P O R T O   K L U B O  „G S K A“   TAURĖS  2017

KULKINIO ŠAUDYMO PISTOLETAIS (REVOLVERIAIS) VARŽYBŲ

ETAPAI:
 

    I etapas - 2017 m. birželio 18 d. (sekmadienį) nuo 10:00 iki 15:00 val.

     II etapas - 2017 m. liepos 16 d. (sekmadienį) nuo 10:00 iki 15:00 val.

     III etapas - 2017 m. rugpjūčio 13 d. (sekmadienį) nuo 10:00 iki 15:00 val.

     VI etapas - 2017 m. rugsėjo 17 d. (sekmadienį) nuo 10:00 iki 15:00 val.

     V etapas - 2017 m. spalio 15 d. (sekmadienį) nuo 10:00 iki 15:00 val.
 
 
     Dalyvių registracija: tel. +37067766381, info@saudymoklubas.lt,